THỬ THÁCH LEO NÚI NHÂN TẠO (ft. Song Thư Channel)

THỬ THÁCH LEO NÚI NHÂN TẠO (ft. Song Thư Channel) ► Instagram của Chuối: https://www.instagram.com/oops.banana/ ► Facebook của Chuối: https://www.facebook.com/phamvanduit Đã lâu lắm rồi Chuối không quay thử thách cùng chị Anh Thư, nên hôm nay Chuối quyết định mời Anh Thư tham gia thử thách lần này.
Paul MassadComment