Sống ở Việt Nam - Leo núi nhân tạo - Tình yêu của Paul Massad - Số 44 | NETVIET TV

Sống ở Việt Nam - Leo núi nhân tạo - Số 44 | NETVIET TV

Sống ở Việt Nam - Leo núi nhân tạo - Tình yêu của Paul Massad - Số 44 | NETVIET TV Paul Massad đến từ Chile. Từ nhỏ đã cùng gia đình đi nhiều nơi trên thế giới. 1 ngày nọ, anh dừng chân tại Việt Nam và phát triển mô hình leo núi nhân tạo.